من خوش بین هستم

پیش نوشت : 

من هر چند وقت یکبار می نشینم و نوشته های گذشته ام را که معمولا توی سر رسید می نویسم مرور می کنم و بعضی نوشته هایم را که می خوانم، خنده ام میگیرد( که زمانی چگونه می اندیشیده ام )  و بعضی ها را هم که میبینم اندکی حس ندامت دارم چراکه حس میکنم به آنچه که زمانی متوجه آن شده ام عمل نکرده ام و یاد مثال گزیده شدن بیش از یکبار از سوراخ شده ام ... بعضی ها را هم که در دو دسته بالا قرار ندارند را  در وبلاگم می نویسم مانند موارد زیر :


+من خوش بین هستم 

+یعنی انتخاب می کنم که خوشبین باشم 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کوچک کردن هدف بزرگ به هدف های کوچکتر و کوتاه تر

در راستای رسیدن به اهداف و دلایل موفقیت تا کنون چند مورد را نوشته ام و این بار می خواهم در مورد کوچک کردن اهداف بزرگ به اهداف جرئی تر بنویسم.

مثال :

من اگر بخواهم یک قطعه موسیقی را تمرین کنم که حفط کردن آن در حافظه 10 ساعت زمان تمرین نیاز دارد ، هیچ گاه نمی تونم یک روزه آن قطعه را به پایان برسانم و به کرات تجربه کرده ام که باید این 10 ساعت را در چند جلسه 1 ساعته تمرین کنم تا بتوانم به تدریج آن را از بر نمایم و ...مثال خوردن غذا و تبدیل لقمه غذا به تکه های کوچک و تسریع و تسهیل در عمل هضم آن نیز الگوی جالب برای تقسیم کردن اهداف بزرگ به اهداف کوچکتر و هم راستا می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

خواستن یک هدف و همنوا شدن دنیا با تو

وقتی هدفی را در ذهن داشته باشیم و به معنای واقعی در سودای آن به سر ببریم ، شرایط اطراف نیز بر وفق مراد ما می شود.

مثلا وقتی که من در سودای بدست آوردن هدف الف باشم ، برای مثال حتی سرچ های اینترنتی ام هم در آن راستا خواهد بود و چه بسی که زود تر به آن برسم.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کار ذهنی- کار بدنی

نمی دانم دقیقا در چند سالگی بود که متوجه شدم ، کار ذهنی و یکجا نشینی را تاب نمی آورم و برای مثال بعد از هر دو ساعت کار ذهنی ، حتما باید از جای خود (پشت میز و روی صندلی) برخاسته و کاری انجام دهم که شامل حرکات پا و جنبش سایر اعضای بدن باشد .

بدین سان خلاق تر ، شاداب تر ، با نشاط تر مجددا می توانم برگردم و کار های ذهنی ام را انجام دهم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بیست دقیقه فرصت تا حالت را خوب کنم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

تصور آن سوی دیوار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

توانایی کمتر ، توضیحات بیشتر- توانایی بیشتر ، توضیحات کمتر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

این سوی دیوار و آن سوی دیوار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دیوار و شوق رسیدن به آن سوی دیوار

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بازی کردن با ورق های زندگی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰