شهرام مرادپور هستم و این وبلاگ مکانی برای تمرین نگارش من  است.

 ممکن است با خواندن نوشته هایم  در این وبلاگ ، بهتر با من و فضای فکری (مدل ذهنی)من آشنا شوید. اما برای یک معرفی کوتاه میتوانم بگویم : 

من پیاده روی رو دوست دارم . 

از نواختن سنتور لذت می برم (اما حرفه ی اصلی من نیست!)

مطالعه کتاب را در برنامه روزانه ام دارم و سعی در بهبود مهارت نویسندگی ام دارم.

پیوسته در حال یادگیری  (و البته به کارگیری آنها ) و در حال پیدا کردن خود و حرفه اصلی ام هستم و دغدغه ی این روزهای من همین است .