عنوان این فصل "چنین اسرار آمیز دره سیلیکون" است.

قبل از این که شروع به نوشتن کنم ، تمام فصل را مرور کردم و دیدم حیف است از این همه مطالب مفید بگذرم .

بنابراین این پست ادامه دار خواهد بود و سعی میکنم نهایتا تا سه روز دیگر تکمیلش کنم. 


در صفحه 92 چنین می خوانیم :

"من همیشه به دانشجویانم توصیه می کنم ، شکستهایی را که در گذشته تجربه کرده اند در چند صفحه گزارش کنند، و در آن خلاصه ای از ندانم کاری های بزرگ خود را اعم از شخصی و حرفه ای و دانشگاهی به تفصیل برایک بنویسند"


این خطوط را که خواندم سعی کردم به آن عمل کنم. شما هم اگر دوست داشتید کاغذی بردارید و گذشته تان را مرور کنید. 

گاهی همین مرور  گذشته و اقرار به اشتباهات به من قوت می دهد و بهتر و روشنتر مسیرم را می بینم و حتی گاهی احساس مناجات با خود و خدایم را دارم و احساس سبکی بعد از مرور اشتباهات گذشته چنان ارامم میکنم که ادامه مسیر برایم آسان تر می گردد. 


یک خود افشایی (موقت) :

تا لحظاتی دیگر قرار است با دوستم به کوهنوردی برویم و به همین دلیل استرس جمع آوری ملزومات این سفر را دارم و به همین دلیل ادامه این نوشته را به بعد موکول میکنم. و نیز در مورد سفر فردا هم خواهم نوشت.


منتظر ادامه باشید