این کتاب رو در دوران دانشجویی ام خریدم اما اون رو بعد از دوران سربازی ام خوندمزمانی که این کتاب رو خریدم اول دوران اشتیاقم به کتاب و کتابخوانی بود . یادمه که میدان انقلاب و دست دوم فروشی  رفته بودم و چون کتاب خاصی مد نظرم نبود ، از عنوان این کتاب خوشم اومد و خریدمش. 
ابتدا نتونستم با کتاب ارتباط برقرار کنم و تا آخر بخونمش  اما حدود 4 سال بعد که با یکی از فرماندهان در پادگان صحبت می کردم و او میون صحبت هاش کتابی به همین نام رو معرفی کرد کلی از این کتاب تعریف کرد و در صحبتاش چند باری از این کتاب مثال آورد و دیدم اسم کتاب خیلی آشناست و اولین مرخصی که اومدم خونه رفتم سراغ قفسه کتاب هام و دیدم که کتاب داره خاک میخوره و من این مدت دیگه سراغش نرفته بودم و خلاصه کتاب رو جزء برنامه های اخیر اون موقع (اخور) گذاشتم و خوندمش و این دفعه تونستم باهاش ارتباط برقرار کنم چون هم شرایطم متفاوت با چهار سال پیش بود و هم از یک نفر در مورد اون کتاب حرف هایی شنیده بودم. 

خلاصه ای که از این کتاب برداشته ام  رو از اینجا میتونید دانلود کنید.