امروز فیلم آرایش غلیظ رو دیدم. پشیمانم بابت این دو ساعت وقتی که صرف دیدن این فیلم کردم. تا امروز اهل فیلم دیدن نبوده ام. اما مصمم هستم به تدریج در سال ۹۶ فیلم ببینم و اصول آن را رعایت کنم.
 بنابر این فیلم هایی که هنگام مطالعه یا گوش دادن به پادکست ها یادداشت کرده بودم رو اینجا می‌نویسم و به تدریج که فیلم ها رو تماشا کردم و اگر چیزی ازشون یاد گرفته باشم اینجا خواهم نوشت.
Thank you for smoking
۱۲ مرد خشمگین
Lord of war
فروشنده
هتل رواندا