چند روز پیش مرور خلاصه های مربوط به فایل های رادیو مذاکره  رو شروع کردم و وقتی خواستم  به سایت رادیو مذاکره لینک بدم ، متوجه شدم که فهرست موجود در اون سایت تغییراتی داشته . بنابراین فهرست زیر رو ترتیب دادم و طبق این فهرست خلاصه مطالب رو روی وبلاگ خواهم گذاشت.


1- در خصوص اهمیت مذاکره

2-مذاکره با خود

3-الگو های رفتاری در مذاکره

4-منطق و احساس و فرهنگ در مذاکره و تصمیم گیری

5-تصورات نادرست قسمت اول

ادامه دارد...


این فهرست رو به تدریج تکمیل خواهم کرد و اگر پادکست های جدیدی بشنوم و احساس کنم مطالب مفیدی برایم داشته  ،   خلاصه ای از آن خواهم گذاشت.