خلاق شو رفیق کین درد مشترک

 ساده  نمیشود دوا. 


 گاهی باید از خودت بیرون بیای. 

از خودی که خودت برا خودت ساختی. 


کی گفته که من همیشه باید موقع خداحافظی دست بدم و جملات تکراری رو بیان کنم؟ 


 و یا  چرا اول صبح موقع به هم رسیدن سلام های تصنعی و اتو کشیده تحویل هم بدیم؟


 نمیشه یه شب عمدا تو خیابون موند و حس و حال بی خانمان ها رو تجربه کرد؟


نمیشه یک روز روزه سکوت گرفت؟


 نمیشه به کسی که هیچ رابطه ای با تو نداره و تنها از طرح روی پیراهنش و کتاب مشترکی که هر دو تاتون خوندید پیشنهاد داد نیم ساعت قدم زد و در مورد اون کتاب حرف زد؟


چرا میگن لب جدول راه رفتن واسه آدم بزرگها زشته؟


چرا؟

 

خیلی خب بابا. 

تو که همه ای کار ها رو میکنی. پس اعتراضات چیه؟