بزرگ که خوب بتوانی ببینی اش مسئله ات را روی کاغذی بنویس و به دیوار بزن. برو عقب. خوب نگاه کن. اول بررسی کن و مطمئن شو اولویت کنونی ات همین است که نوشته ای و حالا داری نگاهش میکنی. همان که محکم تر از بقیه یقه ات را چسبیده. سیریش ترینشان. ان که شب ها نمی گذارد بخوابی. آن مسئله را میگویم. 
نگاهش کن. لبخندی بزن. گویی می خواهی با یلی، پهلوانی،  کشتی بگیری. 
بسم الله. 
کاغذ ات را پیش آر. 
آنچه به ذهنت می آید را بنویس. 
چرایی.
چرا این هدف را می خواهی. 
 چگونگی. 
چه راهی به مغذت خطور  میکند. 
فلسفه رسیدن به اهداف. 
نمیدانم. 
دیوانگی. مستی. 
در این راه مست و خراب میشوی. یا تنها نقشی است که بر آب می زنی. 
معایب. مزایا. پول. ارزش. کیف. لذت. سرخوشی. 
سبک شدن. 
چه برای را از دوش روح تو بر میدارد. 
بالیدن. غرور.
با رسیدن به این هدف ایا خواهی بالید. یا احساس غروری خواهی کرد. 

 لبخند. 
لبخند های حاصل از رسیدن به این هدف چقدر واقعی اند. 
راستی با این هدف ات دیگران چقدر خواهند خندید و آیا دلشان خواهد لرزید و شاد خواهند شد. آیا نور امید در دلشان خواهد دمید یا سایه ی نا امیدی. 
ما حصل این کار را فهرست کن. Consequences
چه راه دیگری می شناسی. Alternative
قربانی های ات کدام اند. اسماعیل به قربانگاه. گوسفندان سر بریده. 
این را می گیری چه را می دهی؟  trade off
ابهام لعنتی را چه می کنی؟ uncertaintyیا  خمیر مایع زندگانی. ابهام ابهام ابهام.

میان نوشت
راستی دوست داشتم بنویسم :
هر کودکی از ابتدا  هزاران هزار سوال می پرسد و انقدر   سوال می پرسد می پرسد که کم کم بزرگ می شود و به تدریج حضور همیشگی ابهام را در زندگی به عنوان یک قاعده می پذیرد. اما چرا؟
 چرا این لذت را از ما گرفتتند. لذت پرسیدن. لذت پاسخ شنیدن. لذت همکلامی. لذت دانستن. 
یادم می‌مونه که برای همه سوالات کودکان وقت بذارم و با دقت و تا جایی که میتونم پاسخ بدم.  چرا که نه. توی این رفتار من یه چیز دیگه می بینم. 
ادامه..  
کاغذ رو دیواره. و مسئله هم روش. 
یادت باشه برای حل مسئله ریسک کردن  هم مهارته. اصلا تا حالا ریسک کردی. 

به زودی دل رو ب دریا بزن و ریسک رو امتحان کن. 
در آخر هم. بدون که هر تصمیم تصمیماتی در پی خواهد داشت. Linked decisions
روی آخری از امروز بیشتر فکر کن. 
راستی هر آدمی همه موضوعات رو به نظر خودش قبلا می دونسته و به همین دلیل هم ساید باشه که وقتی مطلبی رو  می خونیم ،حس خوبی  بهمون دست میده. 
اسلن. صبر کن ببینم. این موضوع تو موسیقی هم صدق می کنه وقتی یه موسیقی رو می شنویم چرا حال می کنیم.؟


پی نوشت. 
ای فهرست سپیده و سیاهی که منم. 
از خود طلبم هر آنچه خواهم که منم.